Frakt tider varierer på grunn av mange faktorer som effektivitet hos posten, toll deklarasjon etc, vi gir kun et estimat ut ifra det vi har erfart tidligere.

Vanligvis leveres 80-85% av luftpost innen 10 virkedager og 15-20% innen 10-15 virkedager. Hovedgrunnen til at det blir forsinket er toll deklarasjon i destinasjonslandet.