Informasjon om hvor man sender betalingen blir sendt direkte til din epost adresse. Følg instruksene som blir gitt der.