Siden loven variere fra land til land anbefaler vi at du kontakter en kvalifisert advokat og spør om hva som er gjeldende lover og regler i ditt land.