Vennligst oppgi bekreftelse på overføring og gi oss følgende informasjon

              1:Avsender navn

              2:Bank Konto som ble brukt

              3:Beløpet som ble sent

              4:kommentar på betalingen

Vi vil kontakte vår bank for å finne ut hva som skjer.